janhage.comJehan Alain – Complete Works

Jehan Alain – Complete Works

Jan Hage nam het complete orgelwerk van Jehan Alain (1911-1940) op in de kathedraal van Angoulème. De laatste jaren is een aantal relatief kleine werken van Alain die nog niet uitgegeven, waren in druk verschenen.

Toelichting

Uitdrukking geven aan het mysterie van het leven, dat was wat Alain in zijn korte leven in teksten, tekeningen en vooral muziek deed. Soms in korte schetsmatige ‘impressies’ van de zinderende mystiek van het moment, het leven zelf. Dan, vooral later, in grotere werken waarin grote levensvragen als leven en dood op een persoonlijke, unieke manier zijn verwerkt, soms met een ambivalente mix van humor en ernst. En dat op een spontane wijze, vaak geïnspireerd door het ongecultiveerde, recht-uit-het-hart musiceren van buiten-Europese culturen. Zijn muziek balanceert tussen het serene wiegenlied en de extatische, obsessieve dans, en tussen serieus en grotesk. Het oeuvre van Jehan Alain is een grote verzameling ’tekenen van leven’ die zijn persoon, zijn gevoelens, ervaringen en ideeën haast tastbaar dichtbij brengen.

CD 1

01 Berceuse sur deux notes qui cornent
02 Ballade en mode phrygien
03 Lamento
04 Postlude pour l’Office de Complies
05 Verset-choral

Variations sur Lucis Creator
06 Choral
07 Variation I
08 Variation II: Thema fugatum
09 Chant donné
10 Fugue en mode de fa
11 Complainte á la mode ancienne
12 Grave
13 Petite pièce
14 Climat
15 1e Prélude profane
16 2e Prélude profane
17 1e Fantaisie
18 Deux danses à Agni Yavishta
19 Elévation
20 Le jardin suspendu

CD 2 Suite monodique 011 1. Animato

02 II. Andante
03 III. Vivace
04 De Jules Lemaitre
05 Fantasmagorie
06 Intermezzo
07 Choral dorien
0.8 Choral phrygien

Suite  

09 I. Introduction et Variations
10. II. Scherzo
11 III. Choral

12 2e Fantaisie
13 Variations sur un thème
14 de Clément Jannequin
15 Litanies

CD 3

01 Prélude et fugue
02 Monodie

Trois Danses
03 I. Joies
04 II. Deuils
05 III. Luttes

06 Aria