janhage.com14 Pseaumes: Compositions for organ based on Gregorian Hymns

14 Pseaumes: Compositions for organ based on Gregorian Hymns

14 PSEAUMES – Compositions for Organ based on Gregorian Hymns

“De psalmen zijn literaire juweeltjes! Bij de meeste psalmen komen vaak vele gedachten en metaforen ter sprake. Daarom is een bepaalde psalm niet goed in een enkele zin samen te vatten. Bij deze psalmbewerkingen is getracht in één enkele zin voor iedere psalm te formuleren welke gedachte bij het bewerken van die melodie speciaal op de voorgrond stond.”
Gerrit Wielenga (1926-2010)

Het was deze overweging die Gerrit Wielenga meegaf aan het psalmenproject, waarvan hij het eindresultaat niet meer meemaakt. Samen met Wout van Andel, Jan Hage, Toon Hagen en Aart de Kort en met de Schola Cantorum Gregoriana o.l.v. Hans Jansen werkte hij geruime tijd aan de composities en het realiseren van de cd-opname.

Op 16 januari 2011 is de (dubbel) cd gepresenteerd in de Waalse Kerk te Amsterdam. De cd is opgenomen in de Grote Kerk te Gorinchem (Witte/Bätz-orgel). De composities staan in het teken van de 14 Psalmen waarvan Valkestijn de melodieën in meerdere of mindere mate verwant acht aan bepaalde Gregoriaanse Hymnen. De Schola zingt steeds de betreffende Gregoriaanse hymne, waarna orgelcomposities volgen over zowel de melodie van de hymne als over de corresponderende psalmmelodie en als afsluiting de Goudimel-zetting van de psalmmelodie wordt gespeeld.

De bewerkingen over de Psalmen 17, 20, 31, 32 en 39 zijn van de hand van Gerrit Wielenga, Aart de Kort verzorgde de composities over de corresponderende hymnen. De andere organisten componeerden zowel over de Gregoriaanse hymne als over de psalmmelodie:

• Wout van Andel – Psalmen 103, 124 en 141
• Jan Hage – Psalmen 46, 51 en 55
• Toon Hagen – Psalmen 80, 104, 129